Vẽ chì màu mòn tay rồi nhưng đã bao giờ bạn thắc mắc về nguồn gốc của loại họa phẩm này chưa ?