TỔNG HỢP TRANH VẼ BẰNG CHẤT LIỆU SƠN DẦU

"Skull"
Sơn dầu trên Canvas 40x50 cm

" cô gái Afghanistan "
Sơn dầu trên bìa Carton 28 x 40 cm

" Down "
sơn dầu trên canvas 30x40 cm

" Black Man "
sơn dầu trên bìa carton 30x 30 cm

" Lady With An Ermine " (Cover)
sơn dầu trên canvas 40x60 cm

"Salvator Mundi" (cover)
sơn dầu trên canvas 60x90cm

"American Gothic" (cover)
sơn dầu trên canvas 60x90cm

"The birth of Venus" ( cover)
sơn dầu trên canvas 60 x 100cm

"cô gái"
sơn dầu trên canvas 30x30cm

"Britney Spears"
sơn dầu trên canvas 30x30cm

" Anh da đen"
sơn dầu trên canvas 40x40cm