TỔNG HỢP TRANH VẼ BẰNG CHÌ MÀU

TÁC PHẨM MỚI

"Ian Mckellen"
(21x29cm)

"Forrest Gump" (21X29CM)

"Tom Hanks"

Prisma Premier + Faber Castell Polychromos trên giấy Strathmore Vellum 23x30cm

"Chùm nho"

Faber Castell Polychromos trên Strathmore Smooth 13×20 cm

Các tác phẩm mới sẽ được cập nhật hàng tuần 

" Bull"

Chì màu faber castell polychromos trên giấy Strathmore Vellum

" Con ếch "

Chì màu prisma trên giấy strathmore smooth

"Con sóc"

Chì màu prisma verithin trên giấy toned green 13x20cm

" Gấu Koala"

Chi màu prisma trên giấy canson hotpress 13×20 cm

" Anh Ả Rập"

chì màu prisma trên giấy strathmore smooth 23x30cm

"The milkmaid"

Chì màu prisma + Faber Castell Polychromos trên giấy canson hotpress 39x45cm 

" Madonna and Child "

Chì màu Prisma premier trên giấy canson hot press 300gsm (42x 55cm )

"Monalisa"

Chì màu Faber Castell Polychromos trên giấy Canson Hot Press 300 gsm ( 42x55cm)

"cô bé Afghanistan"
chì màu trên giấy Strathmore Vellum 23 x 30 cm

"Khỉ rừng amazon"
chì màu trên giấy Strathmore Vellum 23 x 30 cm

"Leonardo Di Caprio "
Chì màu Prisma + Polychromos trên giấy Strathmore Vellum 23 x 30 cm

" Billie Eilish "
Chì màu Prisma + Polychromos trên giấy Strathmore Vellum 23 x 30 cm

" Kendall Jenner "
Chì màu Prisma + Polychromos trên giấy Strathmore Smooth 23 x 30 cm

" Violet "
Chì màu Prisma + Polychromos trên giấy Strathmore Smooth 28x36 cm

" The Weeknd"
Chì màu Prisma + Polychromos trên giấy Strathmore Vellum 23 x 30 cm

" cậu bé Congo"
Chì màu Prisma + Polychromos trên giấy Strathmore Vellum 23 x 30 cm

"the scream" ( cover)
chì màu prisma trên giấy strathmore vellum 23 x 30 cm

"cô gái"
chì màu prisma trên giấy toned tan 20x27 cm

"avatar"
chì màu prisma trên giấy strathmore smooth 23 x 30 cm

"Rose"
chì màu prisma trên giấy strathmore smooth 23x30cm

"Lisa"
chì màu prisma trên giấy strathmore smooth 23x30cm

"Billie Eilish"
chì màu trên giấy toned tan 23x30cm

"American Gothic"
chì màu trên giấy Strathmore Smooth 25x35 cm

" Monalisa "
chì màu trên giấy Strathmore Smooth 25x35cm