TỔNG HỢP TRANH VẼ BẰNG CHÌ THAN

TÁC PHẨM MỚI

Các tác phẩm mới sẽ được cập nhật hàng tuần

"Lisa" (21x29cm)

"Rihanna"
(21x29cm)

"Tom Hanks" (21x29cm)

“Will Smith” (23x30cm)

Chì than trên giấy Toned Grey

“Tom Cruise” (23x30cm)

Chì than trên giấy toned blue

“Emma Watson” (23x30cm)

Chì graphite trên giấy Strathmore Vellum 

“Micheal Jackson” (23x30cm)

Chì graphite trên giấy Strathmore vellum

“Leonardo Di Caprio” (23x30cm)

Chì than trên giấy toned green 

“Arnold Schwarzenneger” (23x30cm)

Chì than đen + đỏ + trắng trên giấy toned tan 

"Jennie"
Bút chì trên giấy Strathmore Vellum 23 x 30

"Rose"
Bút chì trên giấy Strathmore Vellum 23x30cm

"Lisa"
bút chì trên giấy Strathmore Vellum 23 x 30 cm

" Lisa "
bút chì trên giấy Strathmore Vellum 23 x 60 cm

"Nghệ sỹ Hoài Linh"
chì than steadler + chì than trắng charcoal trên giấy Toned Blue 21x29cm

"Jisoo"
bút chì trên giấy Strathmore Vellum 23 x 30cm

"Taylor Swift"
chì than steadler + chì than charcoal trắng trên giấy toned blue 21x29cm

" Arnold Schwarzenegger"
chì than steadler + chì than charcoal trắng trên giấy toned green 21x29cm

"cô bé da đen"
bút chì trên giấy strathmore smooth 23 x 30cm

"con mèo"
bút chì trên giấy toned grey 23x30cm