TỔNG HỢP TRANH ĐƯỢC VẼ BẰNG SƠN ACRILYC

" Người đàn ông "
Acrilyc trên canvas 40x50cm

" cô gái "
acrilyc trên bìa carton 23 x 25 cm

" Bad Guy "
acrilyc trên bìa carton 20x25 cm

"sweetener"
acrilyc trên bìa carton 20x25 cm

" When Party's Over "
Acrilyc vẽ trên bìa carton 23x30 cm